Strona główna
opoka.org.pl
2018-11-30 14:45
ek / KAI

Abp Skworc: Górnośląski Kościół edukuje i formuje także w postawach proekologicznych

Metropolita katowicki zabrał głos podczas konferencji „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”.

Autor/źródło: Pixabay, Didgeman, licencja: CC0

Abp Skworc wygłosił wykład dotyczący nauczania Kościoła na Górnym Śląsku w obronie człowieka i środowiska naturalnego. Wspomniał w nim o roli Kościoła jako pedagoga społecznego apelującego do mieszkańców oraz do władz.

Abp Skworc zwrócił uwagę na punkty styczne, kręgi zagadnień podejmowane w listach pasterskich czy homiliach, jak również memoriałach do władz kierowanych przez poszczególnych biskupów katowickich. Zwrócił także uwagę, że „passusy dotyczące zagadnień społecznych często stawały się ofiarą bezwzględnej ingerencji cenzury”.

Metropolita katowicki zwrócił uwagę, że „problemy społeczne na Śląsku nabrały szczególnego znaczenia w okresie schyłku totalitarnego państwa”. Zauważył, że w związku z rozbudową przemysłu na Górnym Śląsku, Kościół rozbudował duszpasterstwo. - Kościół katolicki stawał się pedagogiem społecznym, który przez swoją duszpasterską działalność przygotował podglebie budowania solidarności społecznej, co ostatecznie zaowocowało powstaniem związku zawodowego „Solidarność”. W tym miejscu warto przypomnieć, że kiedy 3 września 1980 r. podpisywano porozumienia społeczne w Jastrzębiu – na zakończenie strajków – to strajkujący zapisali w przyjętych uzgodnieniach i to w pierwszym punkcie: wolną od pracy niedzielę – mówił abp Skworc.

Abp Skworc zwrócił uwagę, że Kościół na Górnym Śląsku „popiera wszystkie działania rządowe i samorządowe, mające na celu poprawę jakości powietrza”. – Popieramy poprzez budzenie świadomości we wspólnotach parafialnych, by unikać „małych” grzechów ekologicznych. Mobilizujemy duszpasterzy, by byli promotorami rozwiązań proekologicznych (…). Wydajemy pomoce i podręczniki promujące odpowiedzialny za środowisko styl życia oraz apelujemy do różnych podmiotów życia społecznego o właściwe, proekologiczne postawy i działania – wymieniał metropolita katowicki.

Podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że Kościół wzywa do działań proekologicznych. – Kształtowanie prawdziwie odpowiedzialnej postawy wobec środowiska „wymaga radykalnej zmiany w myśleniu i postępowaniu" – mówił cytując orędzie św. Jana Pawła II na XXIII Światowy Dzień Pokoju.

Abp Skworc wspomniał także o dokumencie wydanym przez biskupów metropolii, w którym hierarchowie zauważają, że „mieszkańcy województwa śląskiego stają przed poważnym wyzwaniem, które polega na podjęciu wspólnego działania w celu zmiany jakości powietrza, którym oddychamy”. Przypomniał, że wzywa do tego także papież Franciszek w encyklice „Laudato si’”.

- Kościół katolicki na Górnym Śląsku i wszędzie pozostanie pedagogiem społecznym; dalej będzie głosił ewangelię stworzenia; będzie proponował „alternatywny sposób rozumienia jakości życia i zachęcał do bardziej kontemplatywnego stylu życia, wolnego od obsesji na tle konsumpcji”; wolnego od materializmu praktycznego, który jest jedną z przyczyn ekologicznych problemów.

I jednostka i cała ludzka rodzina powinna się zjednoczyć „w trosce o wspólny dom” – powiedział metropolita katowicki.

Wystąpienie metropolity katowickiego miało miejsce podczas międzynarodowej konferencji przed COP24 „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii” zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Fundacji Renovabis. Jej zadaniem jest refleksja teologiczna nad tematami, które będą poruszane już za kilka dni w ramach 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – COP24. 

ks. sk / Katowice

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy