Strona główna
opoka.org.pl
2020-11-15 10:36
Biuro ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Kongres Rodzin Polonijnych

I Kongres Rodzin Polonijnych odbył się w dniach 26 do 27 października 2019 roku w La Ferte–sous–Jouarre pod Paryżem. W związku z obecną sytuacją kontynuujemy Kongresy w formie online. Pierwszy taki Kongres odbył się 21 listopada 2020 r., pod hasłem: "Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”. Kolejne spotkanie, którego temat brzmiał: „Idź i odbuduj mój Kościół… domowy” odbyło się 16 stycznia 2021 r. IV Kongres Rodzin Polonijnych odbył się 20 listopada 2021 r. - „Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii”. Kolejny KRP planowany jest w formie hybrydowej w dniach 10-11 września 2022 r. w Niemczech.

Autor/źródło: Autor/żródło.com Monkey Business, licencja: CCD

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych referatami wygłoszonymi podczas Kongresu Rodzin Polonijnych online do subskrybowania i słuchania!

VIDEO-RELACJA - II KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, 21 listopada 2020

VIDEO-RELACJA - III KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, 16 stycznia 2021

VIDEO-RELACJA - IV KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, 20 - 21 stycznia 2021

Zapraszam do subskrybowania i słuchania!

------------------

IV KONGRES RODZIN POLONIJNYCH ONLINE, 20-21 listopada 2021

„Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii/ lockdownu”

W Kongresie wzięło udział około 300 osób z 21 krajów. Czas pandemii ujawnił wiele trudności we wzajemnych relacjach, wyzwolił wiele lęków dlatego poszczególne sesje i warsztaty Kongresu poświęcone były relacjom w małżeństwie i rodzinie, wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu niepożądanym konsekwencjom pandemii oraz kondycji zdrowotnej.

PROGRAM KONGRESU

Dwudniowe spotkanie rodzin polonijnych rozpoczęło się w sobotę, 20 listopada. Pierwszy dzień Kongresu miał charakter bardziej teoretyczny i tworzyły go wystąpienia ekspertów, świadectwa i dyskusje w których zastanawiano się nad kondycją rodzin polonijnych w czasie pandemii oraz możliwościami wychodzenie z różnego rodzaju kryzysów.

Na drugi dzień Kongresu zaplanowano część praktyczną składającą się z 12 warsztatów i dyskusji w grupach tematycznych, dotyczących przeciwdziałania niepożądanym konsekwencjom pandemii. Wśród tematów znalazły się m.in. zagadnienia: jak radzić sobie z lękiem w czasie pandemii, zachowania prozdrowotne i profilaktyka, wsparcie psychoterapeutyczne, wzmocnienie więzi rodzinnych w czasie pandemii, opieka nad rodzinami po niekorzystnej diagnozie prenatalnej, psychologiczna pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w edukacji domowej, a także szkolenie liderów polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego w czasie pandemii.

Czytaj całość...


III KONGRES RODZIN POLONIJNYCH ONLINE, 16 stycznia 2021

Ok. 400 osób z 23 krajów uczestniczyło w Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbył się w sobotę 16 stycznia w formie online. Spotkanie, którego temat brzmiał: „Idź i odbuduj mój Kościół… domowy” było poświęcone aktualnym wyzwaniom związanym z towarzyszeniom małżeństwom na emigracji, zwłaszcza tym, które zmagają się z kryzysami; a także szerzej: wyzwaniom, jakie stoją przed rodzinami mieszkającymi poza Polską, które starają się żyć w codzienności wartościami chrześcijańskimi.

PROGRAM KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH

Pierwsza część spotkania poświęcona była nauczaniu św. Jana Pawła II dotyczącego małżeństwa i rodziny. Przypomnieli je ks. prał. Paweł Ptasznik, szef Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej i rektor polskiego kościoła pw. Św. Stanisława BM w Rzymie oraz o. prof. Kazimierz Lubowicki z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Z kolei psycholog i psychoterapeuta ks. prof. Władysław Szewczyk związany z UKSW i Wyższym Seminarium Duchownym diecezji tarnowskiej przybliżył rolę papieża Polaka jako prekursora katolickiego poradnictwa rodzinnego. 

Czytaj całość:

 KRP -  ważny głos w refleksji nt. wyzwań, stojących przed rodzinami

Vatican News: Kongres Rodzin Polonijnych: Idź, odbuduj mój Kościół domowy

ZOBACZ VIDEO - BP WIESŁAW LECHOWICZ PODSUMOWAŁ OBRADY KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH

------------------------------------------

II KONGRES RODZIN POLONIJNYCH ONLINE, 21 listopada 2020

W dniu 21 listopada 2020 roku odbył się w wersji online II Kongres Rodzin Polonijnych. W Kongresie wzięło udział ok. 400  osób z ponad 20 krajów. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Przedmiotem obrad było duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w środowiskach polonijnych, ze świadomością, że małżeństwo znajduje się w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji. Cele Kongresu można streścić w kilku słowach: informacja – formacja – koordynacja – integracja.

W obradach wzięli udział uczestnicy z Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Stany Zjednoczone, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.

PROGRAM KONGRESU

We wprowadzeniu do obrad bp Lechowicz powołał się na nauczanie papieża Franciszka, który w adhortacji Amoris Laetitia wskazał na cztery postawy, którymi winno się odznaczać duszpasterstwo małżeństw i rodzin: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać, integrować. 

Pierwszą część Kongresu wypełniły konferencje. Ks. dr hab. Robert Skrzypczak ukazał sytuację małżeństw i rodzin we współczesnym kontekście społecznym i kulturowym. Podkreślił, że misyjnym priorytetem Kościoła, poza przepowiadaniem kerygmatu o Chrystusie, winno być ukazywanie ludziom pełnej chrześcijańskiej wizji męskości i kobiecości, całej prawdy o ich seksualności i miłości. Dr hab. Mieczysław Guzewicz wskazywał na wyzwania stojące przed duszpasterstwem małżeństw na emigracji. Najpierw zachęcał do uczynienia z duszpasterstwa małżeństw i rodzin głównej płaszczyzny duszpasterskiego zaangażowania w parafii. Następnie omówił działania, jakie powinny być realizowane ze szczególnym uwzględnieniem duchowego fundamentu życia małżeńskiego. W dalszej kolejności dr Bożena Bassa przedstawiła wizję towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła.

Druga część Kongresu poświęcona była wymianie doświadczeń i przedstawieniu konkretnych działań w poszczególnych ośrodkach polonijnych – we Francji, w Irlandii, w Niemczech. Wprowadzeniem do tych prezentacji był wykład Małgorzaty Walaszczyk, ukazujący model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami. Następnie miał miejsce panel dyskusyjny służący usprawnieniu procesu towarzyszenia małżonkom w polonijnych misjach katolickich. 

Na trzecią część Kongresu składała się modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. Uczestnicy Kongresu zawierzyli Maryi – Królowej Polski polonijne małżeństwa i rodziny oraz ich duszpasterzy. 

Czytaj całość...

Czytaj także: “Jak walczyć o małżeństwo” - II Kongres Rodzin Polonijnych, Londyn Radio Bobola


-------------

RELACJE Z WCZEŚNIEJSZYCH KONGRESÓW

I MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, Francja 2019


Komisja ds. Małżeństw i Rodzin w ramach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej zorganizowała Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych, który odbył się w dniach 26 do 27 października 2019 roku w La Ferte–sous–Jouarre w pobliżu Paryża. Tematem przewodnim Kongresu było funkcjonowanie poradni rodzinnych w warunkach emigracyjnych.   

Celem Kongresu było wsparcie dla liderów duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach polonijnych przez przekazanie odpowiednich informacji, szkolenia i wymiana doświadczeń. Nie bez znaczenia był też wymiar integracyjny tych, którzy na niwie polonijnej angażują się lub mają zamiar zaangażować się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin.  

Zobacz wiecej...


MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZINY 2017

W dniach 17 - 19 marca 2017 r. na UKSW w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Rodziny. Tematem przewodnim Kongresu było budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie. Pierwszy dzień poświęcony był Polonii i przebiegał pod hasłem: "Rodzina polska poza granicami kraju”. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Polonii, między innymi z Anglii, Francji, Niemiec, Austrii, Włoch, Danii.

Czytaj więcej..


KSIĄŻKI O MAŁŻEŃSTIW I RODZINIE NA EMIGRACJI


Książka: Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie a emigracja. Teoria i praktyka. Warszawa 2019 IPJP2. - do pobrania

Ks. prof. Mieczysław Ozorowski, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie 

Oddajemy do Państwa rąk książkę napisaną przez specjalistów z różnych dziedzin, a poświęconą budowaniu więzi w małżeństwie i rodzinie w warunkach emigracyjnych. Część pierwsza ukazuje kontekst społeczno-polityczny oraz duszpasterski opieki nad polskimi rodzinami na emigracji z uwzględnieniem uwarunkowań specyficznych dla Wschodu i Zachodu. Druga część prezentuje niektóre metody stosowane w duszpasterstwie rodzinnym na emigracji w celu umocnienia więzi małżeńskich.  

Część trzecia zasadniczo pochyla się nad problemem wychowania dzieci w kontekście emigracyjnym. Ostatnia część jest zbiorem świadectw i wypowiedzi ludzi, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności i budowaniu więzi rodzinnych w warunkach emigracyjnych. Chociaż ta część nie ma charakteru naukowego, to jednak jest cennym dodatkiem, pokazującym, że teorie naukowe mogą zostać skutecznie wcielone w życie. 

Zachęcam do lektury niniejszej publikacji, która może stać się wartościowym i ubogacającym elementem formacyjnym. Wyrażam nadzieję, że ta książka będzie cenną pomocą w prowadzeniu poradnictwa rodzinnego w warunkach emigracyjnych. Najnowsze pokolenie Polonii narażone jest na utratę i osłabienie więzi rodzinnych ze względu na dynamicznie rozwijające się zagrożenia.  

Rozwój techniki i środków komunikacji stanowi wyzwanie w tym zakresie. Z jednej strony może skracać dystans i zachęcać do częstszego porozumiewania się, a z drugiej strony może prowadzić do izolacji i zamknięcia się we własnym, wirtualnym świecie. W budowaniu więzi rodzinnych najważniejsze jest osobiste spotkanie i bezpośredni, żywy kontakt. Wszystkim czytelnikom życzę owocnej lektury. 

Biskup Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  

W ramach Kongresu poruszane były kwestie bezpośrednio nawiązujące do życia małżeństw i rodzin w środowiskach polskiej emigracji. Emigracja niesie ze sobą wiele dodatkowych wyzwań, dlatego też konieczna jest refleksja teoretyczna prowadząca do praktycznych wniosków, w tym na płaszczyźnie duszpasterskiej, uwzględniająca specyfikę życia na emigracji.  

Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy to rozumieją i organizują Kongres Rodziny. Szczególne słowa uznania należą się władzom Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz prof. dr hab. Marii Ryś i Pani Grażynie Koszałce z Niemiec, przewodniczącej Komisji ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Polskiej Radzie Duszpasterskiej Europy Zachodniej.  

Z ich inicjatywy ukazuje się też niniejsza pozycja książkowa, przywołująca przebieg Kongresu, który odbył się w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że treści tej książki staną się inspiracją i pomocą dla duszpasterzy polonijnych, duchownych i świeckich. O nich także myślę z wdzięcznością i zarazem z nadzieją, że w polonijnych ośrodkach duszpasterskich rozwijać się będzie troska o to, by nasi rodacy jak najlepiej potrafili się przygotować do zawarcia sakramentu małżeństwa i wiernie wypełniać małżeńskie przyrzeczenia.  

Moim pragnieniem jest, by spełniały się życzenia św. Jana Pawła II wypowiedziane do Polonii 10 kwietnia 1987 roku w Buenos Aires: „W rodzinach waszych – chrześcijańskich, zbudowanych na sakramencie małżeństwa – niech na pierwszym miejscu będzie miłość i życie. Zachowujcie żywą wieź z narodem i Kościołem: więź wiary, kultury, mowy ojczystej”. Oby ta pozycja książkowa służyła realizacji tych życzeń! Kolejne dobre inicjatywy dla dobra małżeństw i rodzin wspieram modlitwą i błogosławieństwem. 


Książka: Rodzina polonijna w budowaniu cywilizacji miłości. Teoria i praktyka , Kraków 2016

Książka Rodzina polonijna w budowaniu cywilizacji miłości analizuje istotne aspekty życia małżeńskiego i rodzinnego na poziomie interdyscyplinarnym. Zawiera wiele teoretycznych rozważań i interpretacji osadzonych w kulturowym kontekście jej bytowania. Szczególnie zwraca uwagę na środowiska polonijne, podkreślając wartość życia oraz troskę o małżeństwo i rodzinę w nich. Ponadto rysuje wiele praktycznych rozwiązań, odwołując się do relacji i doniesień z różnych ośrodków polonijnych. Całość publikacji poprzedzają trzy teksty: list do papieża Franciszka skierowany przez uczestników i przedstawicieli Sympozjum Teologicznego Polskich Misji Katolickich w Niemczech i odpowiedź w jego imieniu nadesłaną przez mons. Petera B. Wellsa, oraz pismo takiej samej treści skierowane do abpa Heinera Kocha z Berlina, odpowiedzialnego za rodziny w Niemczech. Listy te ukazują inicjatywy poskojęzycznych katolików świeckich w tym kraju związane z synodem o rodzinie, mające na celu wsparcie rodziny rozumianej w duchu Patrona Rodziny św. Jana Pawła II i przeciwstawienie się tendencjom do zmieniania tej nauki. 

Więcej informacji: 

Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Facebook/Duszpasterstwo-Emigracji-Polskiej

Pliki:

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy