Strona główna
opoka.org.pl
2021-12-21 11:43
KKBiDS

Odbyło się zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski spotkała się na zebraniu roboczym w formie on-line

W poniedziałek, 20 grudnia 2021 roku o godzinie 20.00 Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski spotkała się na zebraniu roboczym, tym razem w formie on-line. Spotkaniu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

Po modlitwie, komisja podjęła prace dotyczącą trzech ważnych kwestii. Na kanwie dokumentu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłoszonego dnia 19 grudnia br. (ale datowanego na dzień 4 grudnia 2021 roku), stanowiącego Responsa et dubia w sprawie Motu proprio papieża Franciszka Traditionis custodes, wywiązała się ożywiona dyskusja. Tekst został wcześniej przetłumaczony z języka włoskiego przez ks. dra hab. Dominika Ostrowskiego, prof. PWT we Wrocławiu. Zwrócono uwagę na terminologię, która wymaga precyzyjnego określenia. Owocem dyskusji jest decyzja, iż członkowie i konsultorzy komisji, w ciągu dwóch dni, przekażą swoje ewentualne uwagi drogą poczty elektronicznej przewodniczącemu komisji.

Następnie ks. dr Jakub Dębiec szczegółowo przedstawił zagadnienia w opracowanym projekcie nowej Instrukcji dotyczącej materii chleba i wina koniecznej do ważnego sprawowania Eucharystii. Projekt został opracowany przez trzyosobowy Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii. Wszelkie uwagi oraz sugestie zostaną przesłane pocztą elektroniczną do ks. Jakuba Dębca, który naniesie konieczne korekty i roześle tekst wszystkim członkom i konsultorom komisji.

Komisja zajęła się także kwestią propozycji umieszczenia w tekście Litanii Loretańskiej nowego wezwania: Królowo miłości, módl się za nami.

Na zakończenie spotkania przewodniczący komisji złożył wszystkim życzenia na czas nadchodzącej uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz zbliżającego się nowego Roku Pańskiego 2022.

Bp Piotr Greger


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-12-16 13:09:47
miniaturka

Seminarium Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

"Mam nadzieję, że to seminarium udzieli szerszego głosu ofiarom, tym, którzy doświadczyli nadużyć, i sformułuje wyraźniejsze wskazówki dla tych, którym powierzono odpowiedzialność za przywództwo w naszym Kościele” - powiedział kard. Seán O'Malley OFMCap,przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.
2021-12-18 22:13:32
miniaturka

Przedświąteczne spotkanie formacyjne młodzieży polonijnej

W sobotę, 18 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kongresu Młodzieży Polonijnej online, pod hasłem „Być sobą”. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele młodzieży polonijnej z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Szwajcarii, Irlandii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Grecji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Wprowadzeniem w tematykę spotkania była konferencja bpa Wiesława Lechowicza: Być sobą na przykładzie Jezusa. W czasie Kongresu odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu: "Być patriotą na emigracji".
2021-12-20 13:24:37
miniaturka

Konkurs "Być patriotą na emigracji"

Sara Ciepły ze Stanów Zjednoczonych zajęła pierwsze miejsce w konkursie: "Być patriotą na emigracji". Celem konkursu było zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski, a także na działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych. Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego materiału filmowego lub prezentacji multimedialnej o tej tematyce. Rozstrzygnięcie Konkursu miało miejsce w czasie Kongresu Młodzieży Polonijnej online.
2021-12-22 16:21:52
miniaturka

"Nowe czy stare?" - rekolekcje dla młodych dorosłych

Kiedy dać pierwszeństwo nowemu, a kiedy zgodzić się na coś, co już znasz? Czy zawsze „nowe” jest bardziej atrakcyjne? Czy ze „starym” można żyć w przyjaźni? Czy w Bogu jest stare czy nowe? A może jedno i drugie?
2021-12-23 10:28:19
miniaturka

Liturgiczne wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego we wszystkich diecezjach polskich

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję odnośnie do obchodu liturgicznego bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa, w Kościele polskim
2021-12-23 11:29:02
miniaturka

X Światowe Spotkanie Rodzin, Rzym 2022

W dniach 22-26 czerwca 2022 roku odbędzie się w Rzymie 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Tematem spotkania będzie: Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości. Spotkanie będzie miało charakter wieloośrodkowy i powszechny, sprzyjający zaangażowaniu wspólnot diecezjalnych z całego świata. Światowe Spotkanie Rodzin odbywa się od 1994 roku, z reguły co trzy lata.