Strona główna
opoka.org.pl
2023-05-09 11:34
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Studium Edukacyjne dla Polonii (online)„Pomagam sobie – Pomagam innym”

Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach oraz Polonijna Rada Rodziny pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej we współpracy z Fundacją Pomoc Rodzinie zapraszają do udziału w Studium Edukacyjnym w zakresie doradztwa rodzinnego „Pomagam sobie – Pomagam innym” – moduł podstawowy. Celem Studium jest kształcenie praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie.

STUDIUM EDUKACYJNE DLA POLONII „POMAGAM SOBIE POMAGAM INNYM” 

MODUŁ PODSTAWOWY – 2023- TRZECIA EDYCJA

Adresatami Studium są Polacy i osoby polskojęzyczne zamieszkałe poza granicami Polski, które są już zaangażowane lub pragną się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie małżeństwom.

Program Studium łączy elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe. Obejmuje 100 godzin zajęć on-line w następujących obszarach tematycznych:

1. Współczesne konteksty towarzyszenia małżeństwom i rodzinom

a. Aktualna sytuacja małżeństwa i rodziny

b. Formy towarzyszenia rodzinie

2. Towarzyszenie małżonkom w odkrywaniu Bożego zamysłu o rodzinie

a. Personalistyczne podstawy miłości małżeńskiej

b. Sakramentalność małżeństwa

3. Towarzyszenie małżonkom w budowaniu jedności małżeńskiej

a. Kryteria dojrzałości osobowościowej warunkującej jakość relacji małżeńskiej

b. Etapy rozwoju miłości

c. Zadanie budowania jedności w różnych sferach życia małżeńskiego

(interpersonalnej, intelektualnej, seksualnej, płodności, emocjonalnej,

duchowości)

4. Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych

a. Specyfika ludzkiej płodności

b. Istota i kryteria odpowiedzialnego rodzicielstwa

c. Postawy wobec płodności

d. Praktyczne umiejętności w zakresie metod rozpoznawania płodności

e. Problem niepłodności oraz sposoby pomocy małżonkom w tym zakresie

5. Towarzyszenie małżonkom w zakresie realizacji zadań wychowawczych

a. Istota wychowania i metody wychowawcze

b. Podstawowe warunki wpływu wychowawczego

c. Specyfika relacji i komunikacji z dziećmi w poszczególnych okresach ich

rozwoju

d. Trudności i błędy wychowawcze

6. Pomoc małżonkom w sytuacjach trudnych i kryzysowych

a. Różne formy pomocy małżonkom

b. Elementy pomocy psychologicznej i terapeutycznej

c. Wsparcie w problemach i kryzysach małżeńskich

d. Model terapeutyczny 5 kroków wg. Ks. prof. W. Szewczyka

7. Praktyczne formy pomagania rodzinie na emigracji

Terminy zajęć:

03-04.06. 2023

17-18.06.2023

15-17.09.2023 – Kongres Rodzin Polonijnych (hybrydowy Gdańsk + on-line)

30.09.-01.10.2023

21-22.10. 2023

04-05.11. 2023

25-26.11.2023

Zajęcia on-line będą odbywały się w soboty w godz. 10.00-13.15 oraz 14.00-17.15 natomiast w niedzielę w godz. 13.00- 18.00. Część zajęć zostanie udostępniona w formie nagrań.

Zapisy do 30 maja 2023 r. na ankiecie zgłoszeniowej pod linkiem:

https://forms.gle/Rv7EPqXegFShjsvJ7


NA ZAKOŃCZENIE UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

Świadectwo ukończenia Studium z zakresu Doradztwa Rodzinnego wystawione przez Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego i Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Koszt prowadzonych zajęć będzie pokryty z funduszu, który został przyznany na przeprowadzenie Studium edukacyjnego w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023” ogłoszonego przez Kancelarię Premiera RP.

Uczestników prosimy o wpłacenie 100 PLN wpisowego, które będzie służyło pokryciu kosztów organizacyjnych nieobjętych projektem. Wpłat prosimy dokonać na konto Instytutu Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego:

INNE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE można uzyskać za pośrednictwem:

e-maila: isnarakm@gmail.com

lub telefonicznie +48 695 20 50 60


MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II ZA RODZINY

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem:

Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń;

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości;

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny;

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

VI KONGRES RODZIN POLONIJNYCH - ZAPISY

W dniach 15-17 września 2023 roku odbędzie się w Gdańsku VI KONGRES RODZIN POLONIJNYCH zatytułowany ”Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę”. Referaty przygotowywane przez specjalistów w zakresie tematyki rodzinnej dostarczą uczestnikom wielu cennych informacji o tym jak budować szczęśliwe rodziny. Udzielą także odpowiedzi na pytanie jak można pomóc rodzinom w sytuacji trudności i zagrożeń. W ramach Kongresu przewidziane są także warsztaty w grupach, w ramach których uczestnicy będą mogli uzyskać kompetentne wsparcia w wypełnianiu podstawowych zadań rodzinnych np. w zakresie umacniania relacji małżeńskich, realizacji zadań prokreacyjno-wychowawczych, czy pomocy specjalistycznej w sytuacjach trudnych.

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość spotkań indywidualnych z różnymi specjalistami. W ostatnim dniu Kongresu zaplanowane jest Święto Rodziny połączone z koncertem, pielgrzymką i piknikiem, a dla chętnych – zwiedzaniem Gdańska i okolic. Kongres Rodzin Polonijnych stanowić będzie także znakomitą okazję do nawiązania wzajemnych relacji między uczestnikami, co sprzyjać będzie integracji środowisk polonijnych. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

https://kongresrodzinpolonijnych.pl/

www.emigracja.episkopat.pl

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-05-30 10:27:30
miniaturka

Europejska Pielgrzymka Polonii do Lourdes

W dniach od 25- 28 maja 2022 r. odbyła się Europejska Pielgrzymka Polonii do Lourdes. W programie pielgrzymki min. Msza św. międzynarodowa, udział w procesji Maryjnej, Msza Święta w Grocie Objawień i modlitwa za chorych, udział w procesji Eucharystycznej, pielgrzymka śladami św. Bernadetty, droga krzyżowa. Był to czas szczególnej modlitwy i dziękczynienia.
2022-05-30 12:59:36
miniaturka

Budapeszt: Odpust w kościele polskim

29 maja w budapeszteńskim kościele polskim z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych nasi Rodacy przeżywali Odpust Parafialny, modląc się o to by Maryja wypraszała dla całej parafii dar wierności jej Synowi i umacnianie wzajemnej miłość. Obchodzono też uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która jest dla wierzących wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego, uświęcającego Kościół i tworzącego prawdziwą wspólnotę z żyjącym Jezusem Chrystusem.
2022-05-31 09:36:35
miniaturka

Wkrótce spotkania odpowiedzialnych za prewencję w Kościele

Osoby odpowiedzialne za prewencję w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych spotkają się na początku czerwca w dwóch grupach – w Częstochowie i Gnieźnie. Zapoznają się z wnioskami z audytu dokumentów o ochronie małoletnich, a także z już dostępnymi i przygotowywanymi projektami prewencyjnymi Centrum Ochrony Dziecka.
2022-06-02 14:30:26
miniaturka

Bezpieczni uczniowie – profilaktyka w szkołach katolickich

Na ręce dyrektorów szkół katolickich został przekazany dokument „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej” przygotowany przez Centrum Ochrony Dziecka i Radę Szkół Katolickich, sfinansowany przez Fundację Świętego Józefa KEP.
2022-06-07 09:38:36
miniaturka

Akt zawierzenia Polonijnego Duszpasterstwa Rodzin Matce Bożej z Lourdes

W dniu 27 maja 2022 roku, podczas Mszy Świętej w Grocie Objawień, której przewodniczył Rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś - przedstawiciele Polonijnej Rady Rodziny dokonali uroczystego aktu zawierzenia Polonijnego Duszpasterstwa Rodzin i Polonijnej Rady Rodziny Matce Bożej z Lourdes.
2022-06-07 16:25:27
miniaturka

O katechezie w komunikacie

Katecheza, synod o synodalności, kończący się Rok Rodziny Amoris laetitia oraz 25. rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Zakopanem – były głównymi tematami 392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca br. w Zakopanem.