Strona główna
opoka.org.pl
2023-08-14 07:34
KWK

Ks. Studenski o śp. prof. Śnieżyńskim: wykształcił dobrych kilka pokoleń księży

„Był niezwykłym wykładowcą, wspaniałym metodykiem, zawsze miał swoje zdanie, praktycznie i precyzyjnie przygotowywał do pracy katechetycznej. Wykształcił dobrych kilka pokoleń księży” – wspomina zmarłego 10 sierpnia br. prof. dr. hab. Mariana Śnieżyńskiego jego wychowanek i uczeń ks. dr Marek Studenski, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Autor/źródło: www.flickr.com/photos/episkopatnews, BP KEP, licencja: CC BY-SA

Zmarły w wieku 84 lat wykładowca pedagogiki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie przygotowywał katechetów do ich pracy, zwłaszcza po powrocie katechezy do szkół. Mocno przyczynił się do rozwoju pedagogiki, a szczególnie dydaktyki dialogu.

Ks. Studenski zauważa w rozmowie z KAI, że śp. prof. Śnieżyński miał zawsze swoje zdanie. „Szczególnie w czasach stanu wojennego został sobą. Miał zawsze jedną linię, a represjonowani studenci mogli liczyć na jego wsparcie” – akcentuje i zaznacza, że dzięki jego pracy liczne kadry przyszłych katechetów, księży i świeckich, mogły śmiało wejść do szkół, gdyż miały „wspaniałe przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne”.

Zdaniem duchownego, prof. Śnieżyński potrafił wydobywać pojęcia obecne od zawsze w pedagogice i przetransponować je na nowe warunki oraz wyzwania nowych czasów. „Kiedy rozwijała się antypedagogika, zakładająca, że wychowanie jest szkodliwe, a liczy się tylko taka zupełna nieskrępowana wolność wychowanka, zaś jedyną granicą są możliwości tegoż wychowanka, Śnieżyński pokazywał wartości, które sprawdziły się w wychowaniu, ukazywał ich aktualność, odnosił do sytuacji współczesnych wychowanków. W tym podejściu na pierwszym miejscu były podmiotowość wychowanka i dialog” – tłumaczy znany kaznodzieja rekolekcjonista, który pod kierunkiem zmarłego uczonego napisał pracę licencjacką i doktorską na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

„To nie był dydaktyk bujający w obłokach, lecz w sposób praktyczny przygotowywał do lekcji. Operował licznymi przykładami. Przez poszczególne ogniwa nauczania przeprowadzał studentów wręcz z matematyczną precyzją” – zauważa członek Zarządu Rady Szkół Katolickich w Polsce i wspomina, jak swe poszczególne wykłady zmarły wykładowca ilustrował odpowiednimi schematami graficznymi.

„Łączył teorię z praktyką. Umiał mobilizować studentów i pomagał im. Bardzo angażował się w promowane prace. Wspierał, ale też wymagał” – wspomina.

Ks. Studenski podkreśla, że śp. prof. Śnieżyński był dobrym człowiekiem, wspaniałym mężem i ojcem. „Mogę to zaświadczyć, ponieważ poznałem jego żonę – śp. Marię. Był blisko Kościoła, twardo stąpał po ziemi. Był człowiekiem głęboko i mądrze wierzącym” – dodaje.

„We wspomnieniach studentów profesor pozostanie jako pan w eleganckim garniturze, poruszający się na starym rowerze między krakowskimi uczelniami. Człowiek wielkiego formatu, rodzinny, święty” – podsumowuje.

Marian Śnieżyński (prof. zw. dr hab.) urodził się 8 stycznia 1939 roku w Nowych Dworach koło Marcyporęby. Ukończył liceum w Wadowicach, a następnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1973 roku obronił doktorat, a w 1998 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

Opublikował 19 książek poświęconych głównie dialogowi, m.in.: „Zarys dydaktyki dialogu”, „Dialog edukacyjny”, „Sztuka dialogu”, „Dialog w rodzinie”. Był autorem ponad 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wypromował 19 doktorów i kilkuset magistrów pedagogiki. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in. prorektora UP w Krakowie ds. dydaktycznych, prodziekana Wydziału Humanistycznego UP, kierownika Katedry Dydaktyki Ogólnej UP, członka Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, członka PAN.

W 2004 roku przeszedł na emeryturę. Przez 12 lat, od 2010 roku był członkiem Rady Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII. Swój czas wolny wypełniał malowaniem pejzaży i jazdą na rowerze.

Uroczystości pogrzebowe prof. Śnieżyńskiego odbędą się w środę, 16 sierpnia br., o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

za: ekai.pl https://www.ekai.pl/ks-studenski-o-sp-prof-sniezynskim-wyksztalcil-dobrych-kilka-pokolen-ksiezy/

 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-08-03 14:57:42
miniaturka

KONGRES RODZIN POLSKICH I POLONIJNYCH

W dniach 15-17 września 2023 roku odbędzie się w Gdańsku Światowy Kongres Rodzin Polonijnych zatytułowany ”Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w Rodzinę. Do udziału w Kongresie zapraszamy Rodziny Polskie i Polonijne. Kongres Rodzin odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie w Gdański oraz w formie online (częściowa transmisja Kongresu). Referaty przygotowywane przez specjalistów w zakresie tematyki rodzinnej dostarczą uczestnikom wielu cennych informacji o tym jak budować szczęśliwe rodziny. W ramach Kongresu przewidziane są także różne warsztaty oraz konsultacje indywidualne ze specjalistami.
2023-08-10 07:36:51
miniaturka

Kolejny numer biuletynu „Anamnesis”

W bieżącym roczniku biuletynu „Anamnesis” ukazał się kolejny, 114. numer
2023-08-10 10:58:10
miniaturka

Osiemnaście wykładów o encyklikach Jana Pawła II dostępnych w sieci

Jakie są najważniejsze dary Kościoła? Czym jest Odkupienie? Jaki jest sens istnienia? Czym jest prawda? Dlaczego istnieje zło? Co czeka nas po życiu ziemskim? Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik. W każdej z nich odnosi się wprost do najważniejszych pytań dotyczących ludzkiej egzystencji i życia Kościoła.
2023-08-18 10:19:17
miniaturka

Obchody 15 sierpnia na „Concorde” w Paryżu

Jak co roku Polonia francuska 15 sierpnia wzięła udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia NMP i Święta Wojska Polskiego, które odbyły się w parafii na „Concorde” w Paryżu, przeżywającej tego dnia uroczystości odpustowe. Mszy św. patriotycznej o godz. 11:00 przewodniczył wieloletni administrator Seminarium Polskiego w Paryżu ks. prałat dr Krystian Gawron.
2023-08-21 20:52:09
miniaturka

WSPÓLNOTA SŁUCHAJĄCA I EWANGELIZUJĄCA XIII Tydzień Wychowania

Tegoroczny, XIII już Tydzień Wychowania przeżywamy w kontekście czasowym dwóch ważnych wydarzeń
2023-09-05 22:06:38
miniaturka

Olimpiada Teologii Katolickiej 2023/2024

Diecezja Radomska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 zaprasza do udziału w XXXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których cykl kształcenia kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości.