Strona główna
opoka.org.pl
2024-05-13 08:40
Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Rok Jubileuszowy 2025

Niech Rok Święty będzie okazją do ożywienia nadziei - napisał papież Franciszek w Bulli „Spes non confundit” (nadzieja zawieść nie może), ogłaszającej Jubileusz Zwyczajny roku 2025. Podkreślił: „Niech pierwszy znak nadziei przełoży się na pokój dla świata, który po raz kolejny pogrąża się w tragedii wojny”. Zgodnie z tradycją papież ogłasza Rok Święty co 25 lat. Pierwszy został ogłoszony w 1300 roku.

Papież Franciszek zapowiedział: „Wspierany tak długą tradycją i, mając pewność, że ten Rok Jubileuszowy będzie dla całego Kościoła intensywnym doświadczeniem łaski i nadziei, zarządzam, aby Drzwi Święte bazyliki Świętego Piotra w Watykanie zostały otwarte 24 grudnia bieżącego roku, rozpoczynając w ten sposób Jubileusz Zwyczajny”.

29 grudnia tego roku otworzy Drzwi Święte bazyliki Świętego Jana na Lateranie.

Następnie 1 stycznia 2025 roku zostaną otwarte Drzwi Święte bazyliki Matki Bożej Większej, a 5 stycznia w bazylice Świętego Pawła za Murami - ogłosił papież.

Jubileusz zakończy się zamknięciem Drzwi Świętych bazyliki watykańskiej 6 stycznia 2026 roku.

SPES NON CONFUNDIT

BULLA OGŁASZAJĄCA JUBILEUSZ ZWYCZAJNY ROKU 2025

FRANCISZEK, BISKUP RZYMU SŁUGA SŁUG BOŻYCH

WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZECZYTAJĄ TEN LIST NIECH NADZIEJA NAPEŁNI SERCE

 BULLA OGŁASZAJĄCA JUBILEUSZ ZWYCZAJNY ROKU 2025

Bulla (czyli najbardziej uroczysty spośród dokumentów papieskich) nosi tytuł „Spes non confundit” (nadzieja zawieść nie może) i została ogłoszona  9 maja, na nieszporach w Bazylice św. Piotra.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie Jubileusz zostanie zainaugurowany w bazylice watykańskiej poprzez otwarcie Drzwi Świętych. Wydarzy się to 24 grudnia 2025 roku, a zamknięcie Jubileuszu nastąpi 6 stycznia 2026 roku.

Z kolei w diecezjach otwarciem Jubileuszu będzie Msza święta sprawowana wszędzie na świecie 29 grudnia. Jak zaznacza papież, w „Kościołach partykularnych należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie kapłanów i wiernych do spowiedzi oraz na dostępność tego sakramentu w formie indywidualnej”. Do udziału w Jubileuszu papież zaprosił również wiernych Kościołów wschodnich.

Papież Franciszek podkreślił, że nadzieja jest głównym przesłaniem zbliżającego się Jubileuszu. "Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wie, co przyniesie ze sobą jutro. Nieprzewidywalność przyszłości rodzi jednak niekiedy sprzeczne uczucia: od ufności do lęku, od pogody ducha do zniechęcenia, od pewności do zwątpienia” - zaznaczył.

Jak stwierdził, z nadzieją ściśle związana jest cnota cierpliwości. „Cierpliwość została wygnana przez pośpiech, wyrządzając ludziom wielką krzywdę. Niecierpliwość, nerwowość, czasem nieuzasadniona przemoc biorą górę, rodząc niezadowolenie i zamknięcie” - ocenił Franciszek.

„Oby światło chrześcijańskiej nadziei dotarło do każdego człowieka, jako orędzie Bożej miłości skierowane do wszystkich! Niech Kościół będzie wiernym świadkiem tego orędzia na całym świecie!” - napisał.

Wyraził przekonanie, że konieczne jest zwrócenie uwagi na wiele dobra obecnego w świecie po to, „aby nie ulec pokusie przekonania o byciu pokonanym przez zło i przemoc”.

„Niech pierwszy znak nadziei przełoży się na pokój dla świata, który po raz kolejny pogrąża się w tragedii wojny. Ludzkość, niepomna na dramaty przeszłości, poddawana jest nowej i trudnej próbie, w której wiele ludów jest uciskanych przez brutalność przemocy. Czego jeszcze brakuje tym narodom, czego by jeszcze nie doznały?” - podkreślił Franciszek.


JUBILEUSZ 2025 - STRONA INTERNETOWA 

Kalendarz wydarzeń Jubileuszowych

Logo Jubileuszu i jego wyjaśnienie:

Przedstawia cztery postacie, symbolizujące ludzkość pochodzącą z czterech różnych zakątków ziemi. Obejmują się one wzajemnie, aby ukazać solidarność i braterstwo. Pierwsza postać obejmuje krzyż. Jej postawa jest znakiem wiary i nadziei, której nie można porzucić, zwłaszcza w trudnych momentach. Fale symbolizują przeciwności, z jakimi spotykamy się w życiu

Wydarzenia na świecie i osobiste przeżycia są wyzwaniem dla chrześcijańskiej nadziei. Dolna część krzyża ma kształt kotwicy, stabilizującej łódź podczas wysokiej fali. Kotwica jest symbolem nadziei. Kotwica nadziei to nazwa nadawana w żargonie żeglarskim dryfkotwie, używanej przez łodzie w celu ustabilizowania statku podczas sztormu.

Podróż pielgrzyma nie jest faktem indywidualnym, ale wspólnotowym, naznaczonym dynamizmem, który coraz bardziej przybliża nas do krzyża. Krzyż nie jest statyczny, lecz dynamiczny, pochyla się ku ludzkości, jakby zmierzał w jej stronę, nie zostawiając jej samej, bez pomocy. Zapewnia o swojej obecności i daje poczucie bezpieczeństwa płynącego z nadziei. Na zielono, w kolorze nadziei, wypisano motto jubileuszu 2025: Peregrinantes in Spem – Pielgrzymi Nadziei.

Modlitwa Jubileuszu

Ojcze, który jesteś w niebie,

niech wiara, którą nam dałeś

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie,

i płomień miłości

rozlany w naszych sercach przez Ducha Świętego,

obudzą w nas błogosławioną nadzieję

na przyjście Twojego Królestwa.

Niech Twoja łaska przemienia nas

w pracowitych siewców ewangelicznych ziaren,

które będą zaczynem ludzkości i kosmosu,

w ufnym oczekiwaniu

nowego nieba i nowej ziemi,

gdy moce Zła zostaną pokonane,

a Twoja chwała objawi się na wieki.

Niech łaska Jubileuszu

ożywi w nas, Pielgrzymach nadziei,

pragnienie dóbr niebieskich

i rozleje po całej ziemi

radość i pokój

naszego Odkupiciela.

Tobie Boże, błogosławiony po wsze czasy,

niech będzie cześć i chwała na wieki.

Amen


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2024-06-30 19:18:21
miniaturka

Kościoły zaniepokojone planami ministerstwa odnośnie lekcji religii

Zapowiedzi minister edukacji narodowej o ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny tygodniowo wzbudziły sprzeciw i zaniepokojenie Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Podobnie jak zamiar organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach w grupach międzyklasowych oraz niewliczanie oceny z lekcji religii do średniej ocen na świadectwie.
2024-07-01 09:13:30
miniaturka

Brazylijczycy, ale z polskim sercem i duszą

Szacuje się, że Brazylię zamieszkuje obecnie przynajmniej 1,5 mln potomków polskich emigrantów sprzed 100-150 lat. Zdecydowana większość z nich to formalnie Brazylijczycy. Od kilku lat w południowych stanach Brazylii (Santa Catarina, Paraná i Rio Grande do Sul) upamiętnia się 150. rocznicę pierwszych rodzin z Polski, które przybyły w poszukiwaniu pracy. „Pracujemy nie tyle z Polakami, co z ludnością brazylijską polskiego pochodzenia. To często trzecie, czwarte, nawet piąte pokolenie” – zaznaczyła s. Małgorzata Brodowiak, od 15 lat posługująca w Cruz Machado w stanie Paraná
2024-07-01 09:56:19
miniaturka

Wakacje z KUL 2023 dla dzieci polonijnych

Centrum Polonijne KUL i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają dzieci i młodzież polonijną do udziału w letnim obozie "Lato z KUL 2023". Od 12 do 19 sierpnia 2023 r. w Domu Pracy Twórczej KUL - Rajchertówce w Kazimierzu Dolnym młodzi wezmą udział w warsztatach językowych, dziennikarskich, filmowych i artystycznych podnoszących ich wiedzę o języku, kulturze i historii Polski. Będzie też czas na integrację i wspólną zabawę.
2024-07-04 09:34:35
miniaturka

Kongres Rodzin Polonijnych to inwestycja w siebie i rodzinę

Kongres Rodzin Polonijnych to możliwość spotkania się razem w środowisku Polonii, przedyskutowania zagadnień, które nas łączą. Jest tylu wspaniałych prelegentów, modlitwa. To bardzo cenny weekend, na który warto się wybrać, warto zainwestować w siebie i w rodzinę - powiedziała Family News Service Małgorzata Mazurek, zapraszając do wzięcia udziału w VII Światowym Kongresie Rodzin Polonijnych, który rozpocznie się za 50 dni w Brukseli. Trwają zapisy - serdecznie zapraszamy!
2024-07-04 10:29:11
miniaturka

Rodzina na Emigracji

Zapraszamy na nasz kanał You Tube: RODZINA NA EMIGRACJI, gdzie możemy posłuchać informacji dotyczących tematyki Kongresu Rodzin Polonijnych oraz wysłuchać referatów wygłoszonymi podczas wcześniejszych Kongresów Rodzin Polonijnych. Serdecznie zapraszamy do słuchania i subskrybowania!