Strona główna
opoka.org.pl
2023-02-06 20:54
ks. Tomasz KOPICZKO

Zestawienie pomocy przydatnych w przygotowaniu do bierzmowania

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.

Autor/źródło: Przemysław Wójcik, licencja: CC BY

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

Pełniej o całym przygotowaniu poucza dokument KEP (2017) https://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dostępnych materiałów przydatnych w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania.

Wykaz pomocy do katechezy parafialnej przygotowującej do sakramentu bierzmowania

Lp. Autor, tytuł, rok publikacji

 1. Archidiecezjalny program przygotowania do bierzmowania. Bierz moc. Białystok 2022 (materiały udostępnione duszpasterzom) 2022
 2. Wiarygodni. Pilotażowy program przygotowania do bierzmowania w diecezji tarnowskiej. Red. A. Jasnos. Tarnów 2021. 2021
 3. Pociąg do świętości. Stacja Bierzmowanie. Materiały dla prowadzących, red. W. Węgrzyniak, A. Pudełko, M. „PAX” Bukowski, Kraków 2020. 2020
 4. Wydział Duszpasterski i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Materiały duszpasterskie. Zeszyt 1: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Formacja po przyjęciu bierzmowania. Nabożeństwa. Red. A. Szymczyk, M. Wojnowski, W. Rozynkowski. Toruń 2019. (dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wydziału Katechetycznego) 2019
 5. Na ścieżkach wiary. Poradnik metodyczny dla przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania w diecezji siedleckiej. Red. A. Kiciński, J. Borowicz. Siedlce 2018.
  Na ścieżkach wiary. Celebracje dla kandydatów do bierzmowania w diecezji siedleckiej. Red. A. Kiciński, J. Borowicz. Siedlce 2019.
  Kiciński A., Katechizm dla kandydatów do bierzmowania w diecezji siedleckiej. Siedlce 2019. 2018-2019
 6. Wilczewski M., Zakrzewski G.: Przewodnik kandydata do bierzmowania. Płock 2018. 2018
 7. Mąkosa P., Nowe życie. Pamiętnik bierzmowanego. Lublin 2018. Nowe życie. Poradnik metodyczny. Spotkania + Celebracje, red. J. Borowicz, P. Mąkosa. Lublin 2018. 2018
 8. Mielnicki K., Nosek B., Parszewska E., Ułożyć życie z Bogiem. Niezbędnik bierzmowanego. Kielce 2017.
  Mielnicki K., Nosek B., Parszewska E., Ułożyć życie z Bogiem. Pomocnik bierzmowanego. Kielce 2017.
  Mielnicki K., Nosek B., Parszewska E., Ułożyć życie z Bogiem. Celebracje przed bierzmowaniem. Kielce 2017.
  Mielnicki K., Nosek B., Parszewska E., Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem. Kielce 2017.
  Mielnicki K., Nosek B., Parszewska E., Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem. Kielce 2018.
  Ułożyć życie z Bogiem. Pieśni i piosenki na spotkania w grupach i celebracje przed bierzmowaniem. Płyta CD. Kielce 2018.
  Portal dla bierzmowanych https://bierzmowani.pl/
  Aplikacja do pobrania za darmo na IOS i Android: https://bierzmowani.pl/login.php 2017-2018
 9. Życie Boże. Niezbędnik kandydata do bierzmowania, red. W. Lechów. Poznań 2017.
  Życie Boże. Spotkania parafialne, red. W. Lechów. Poznań 2017.
  Życie Boże. Spotkania grupowe, red. W. Lechów. Poznań 2017.
  Życie Boże. Grupy domowe. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i małżeństwa., red. W. Lechów. Zielona Góra 2016. 2017-2016
 10. M. Wilk, Duch Święty daje wam życie. Pomoc w przygotowaniu do bierzmowania, Kraków 2017. 2017
 11. Program duszpasterski młodzieży bierzmowanej diecezji pelplińskiej. Pelplin 2016 (wersja elektroniczna na stronie wydziały katechetycznego) 2016
 12. Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed bierzmowaniem + płyta DVD, red. R. Ceglarek. Częstochowa
  Mocni Duchem. Konferencje dla rodziców kandydatów do bierzmowania, red. R. Ceglarek. Częstochowa
  Mocni Duchem. Katechizm, red. R. Ceglarek. Częstochowa
  Mocni Duchem. Celebracje przed bierzmowaniem, red. R. Ceglarek. Częstochowa
  Dziennik Spotkań Formacyjnych. Bierzmowanie, red. R. Ceglarek. Częstochowa
  Mocni Duchem. Dzienniczek Kandydata do bierzmowania, red. R. Ceglarek. Częstochowa
  Aplikacja na urządza mobilne (smartfony, tablety, laptopy) mocniduchem.archiczest.pl
  Strona internetowa http://www.bierzmowanie.eu od 2015
 13. Niech zastąpi Duch Twój. Pomoce do katechezy parafialnej przygotowującej do sakramentu bierzmowania (podręcznik +CD), red.
  M. Winiarski, J. Mucha, Rzeszów 2015.
  Notatnik kandydata do sakramentu bierzmowania, red. M. Winiarski, J. Mucha, Rzeszów 2015. 2015
 14. Youcat polski. Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów, red. N. Baer. Częstochowa 2015.
  Youcat polski. Bierzmowanie. Red. B. Meuser, N. Baer. Częstochowa 2015. 2015
 15. Krzyżewski P., Wierzę bo chcę. Przygotowanie do bierzmowania. Poznań 2014. 2014
 16. W komunii z Jezusem. Materiały na spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania w Diecezji Opolskiej. Rok. I. Opole 2012.
  Kościół naszym domem. Materiały na spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania w Diecezji Opolskiej. Rok. II. Opole 2013.
  Być solą ziemi i światłem świata. Materiały na spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania w Diecezji Opolskiej. Rok III. Opole 2014. 2012-2014
 17. Dialogi o wierze. Spotkania w grupach. Kl. 1, red. W. Lechowicz. Tarnów 2012.
  Spotkania w wierze. Celebracje liturgiczne. Kl. 1, red. W. Lechowicz. Tarnów 2012.
  Świętować we wspólnocie. Celebracje liturgiczne. Kl. 2, red. B. Połeć. Tarnów 2011.
  Żyć we wspólnocie. Spotkania w grupach. Kl. 2, red. B. Połeć. Tarnów 2011.
  Prowadzeni przez Ducha. Spotkania w grupach. Kl. 3, red. B. Połeć. Tarnów 2012.
  Uświęceni przez Ducha. Celebracje liturgiczne. Kl. 3, red. B. Połeć. Tarnów 2012.
  Rodzina szkołą wiary i chrześcijańskiego świadectwa. Konferencje dla rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania. Tarnów 2012. 2011-2012
 18. Katechizm siedlecki, red. K. Baryga. Siedlce 2011. 2011
 19. Katechizm bierzmowanych. Pytania i odpowiedzi. Ełk 2011. 2011
 20. Doppke J., Przygotowanie do bierzmowania. Pelplin 2010. 2010
 21. Przygotowanie do Bierzmowania. Nabożeństwa inicjacyjne, red. P. Tomasik. Warszawa 2010.
  Poradnik metodyczny dla animatora, red. P. Tomasik. Warszawa 2010.
  Przygotowanie do bierzmowania. Materiały do bierzmowanych, red. P. Tomasik. Warszawa 2010. 2010
 22. Katechizm bierzmowanych. Pomoc dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, red. K. Badeński, S. Jaśkiewicz. Radom 2010. 2010
 23. Sepioło A., Kasperczyk J., Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą w parafii. Przygotowanie do bierzmowania. Gliwice 2010.
  Sepioło A., Kasperczyk J., Młodzi na progu. Materiały dla animatorów. Przygotowanie do bierzmowania. Gliwice 2010.
  Twoje codzienne minuty przed Bogiem. Notatnik uczestnika programu: Młodzi na progu. Gliwice 2010. 2010
 24. Śmiech T., Otrzymacie Jego moc. Poradnik animatora. Kielce 2009.
  Otrzymacie Jego moc. Katechizm bierzmowanych, red. T. Śmiech, B. Nosek. Kielce 2011.
  Otrzymacie Jego moc. Przewodnik metodyczny do katechizmu bierzmowanych, red. T. Śmiech, B. Nosek. Kielce 2012. 2009-2012
 25. Długosz A., Sakrament bierzmowania czyli Duch Święty rozdaje prezenty. List do młodych. Częstochowa 2009. 2009
 26. Życie Boże. Etap 1: Decyzja w sprawie wiary. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i małżeństwa. Zielona Góra 2006.
  Życie Boże. Etap 2: Doświadczenie spotkania z Jezusem. Zielona Góra 2007.
  Życie Boże. Etap 3: Nowe życie w Duchu Świętym. Zielona Góra 2007.
  Życie Boże. Etap 4: Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Cz. 1. Zielona Góra 2007.
  Życie Boże. Etap 5: Apostolstwo aż po krańce świata. Zielona Góra 2008. 2007-2008
 27. Indeks oraz Katechizm. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Płock. 2006. 2006
 28. Biblioteczka animatora. Sakrament bierzmowania. Ewangeliczna rewizja życia. Cz. 1: Osoba. Białystok 2003.
  Biblioteczka animatora. Sakrament bierzmowania. Konspekty ewangelicznych rewizji życia do programu „Wypłyń na głębię”. Cz. 2: Wspólnota. Białystok 2004. 
  Biblioteczka animatora. Sakrament bierzmowania. Konspekty ewangelicznych rewizji życia do programu „Wypłyń na głębię”. Cz. 3: Kościół. Białystok 2005. 2004-2005
 29. Czarnowski R., Odkrywam Ducha Świętego w mojej grupie, rodzinie, Kościele i szkole. Cz. 1-5. Scenariusze spotkań dla animatorów. Łomża 2004. 2004
 30. Pylak B., Sakrament Bierzmowania. Niech zstąpi Duch Twój. Warszawa 2004. 2004
 31. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Zeszyt 1–4. Sandomierz 2003.
  Katechizm bierzmowanych. Sandomierz 2004. 2003-2004
 32. Bruski I., Sakrament Bierzmowania. Katechizm. Olsztyn 2003. 2003
 33. Dziennik refleksyjnego chrześcijanina przygotowującego się do sakramentu bierzmowania. Toruń 2003. 2003
 34. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Przewodnik metodyczny, red. J. Szpet, D. Jackowiak. Poznań 2003.
  Wielkość człowieka stworzonego przez Boga. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Rok I, red. J. Szpet D. Jackowiak. Poznań 2003.
  Życie w społeczności Kościoła. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Rok II, red. J. Szpet D. Jackowiak. Poznań 2003.
  Na drodze do dojrzałości chrześcijańskiej. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Rok III, red. J. Szpet D. Jackowiak. Poznań 2003.
  Kuś P., Przeczewski W., Celebracje liturgiczne. Sakrament bierzmowania. Poznań 2003. 2003
 35. Kocór. T., Ku pogłębionej wierze. Katechizm dla bierzmowanych. Przemyśl 2002. 2002
 36. Wypłyń na głębię. Przygotowanie do bierzmowania. Materiały dla katechety. 
  Cz. 1: Osoba. Cz. 2: Wspólnota, red. T. Panuś. Kraków 2001.
  Wypłyń na głębię. Przygotowanie do bierzmowania. Materiały dla katechety. Cz. 3: Kościół, red. T. Panuś. Kraków 2001.
  Wypłyń na głębię. Przygotowanie do bierzmowania. Materiały dla katechety. Celebracje. Konferencje, red. T. Panuś. Kraków 2001.
  Wypłyń na głębię. Przygotowanie do bierzmowania. Materiały dla katechety. Materiały pomocnicze dla katechetów – testy, red. T. Panuś. Kraków 2001.
  Wypłyń na głębię. Przygotowanie do bierzmowania. Refleksje dla kandydatów do bierzmowania, red. T. Panuś. Kraków 2001. 2001
 37. Jesteście nadzieją świata, red. J. Podlaszczuk. Rzeszów 2000. 2000
 38. Zięć W., Otrzymacie jego moc. Spotkania liturgiczne przed bierzmowaniem. Kielce 1997. 1997
 39. Przeperski J, Rozynkowski W., Bierzmowanie. Katechezy i materiały przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Toruń 1996. 1996
 40. Pawłowicz Z., Sakrament bierzmowania. Katechezy i nabożeństwa dla katechetów. Gdańsk 1992.
  Pawłowicz Z., Sakrament bierzmowania. Materiały katechetyczno-wychowawcze dla rodziców. Gdańsk b.r.w.
  Pawłowicz Z.: Sakrament bierzmowania. Zeszyt ucznia. Gdańsk 2001. 1992-2001
 41. Jezierski J., Zapadka R., Taka jest wiara Kościoła. Elbląg. B. r. w.
 42. Sosnowski S.: Katechizm bierzmowanych. Łódź B. r. w.
 43. Maciejewski Z. P.:, Szkoła życia z Bogiem. Przygotowanie do bierzmowania [wersja CD]. Program dostępny za pośrednictwem stron internetowych: http://www.ekademia.pl/kurs/bierzmowanie [2014] B r.i m. w.

      

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2023-02-03 21:39:14
miniaturka

I MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH, Francja 2019

Komisja ds. Małżeństw i Rodzin w ramach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej zorganizowała Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych, który odbył się w dniach 26 do 27 października 2019 roku w La Ferte–sous–Jouarre w pobliżu Paryża. Tematem przewodnim Kongresu było funkcjonowanie poradni rodzinnych w warunkach emigracyjnych.
2023-02-04 22:22:27
miniaturka

Bielsko-żywiecki katecheta najpopularniejszym nauczycielem w powiecie żywieckim

Ks. Piotr Wróbel, katecheta z 16-letnim doświadczeniem, który pracował w gimnazjum w Świnnej, Zespole Szkół w Buczkowicach, Liceum Kopernika w Żywcu, ZSP nr 2 w Wieprzu, a obecnie uczy w „Jedynce” w Jeleśni, zwyciężył w powiecie żywieckim w kategorii „Nauczyciel klas IV-VIII” w ramach Plebiscytu Edukacyjnego 2022 „Dziennika Zachodniego”.
2023-02-06 20:52:51
miniaturka

Zdrapka Komunijna - Nowa... Ciekawa propozycja

Nowy pomysł "Zdrapki Komunijnej" – dedykowanej dla dzieci, które mają przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej pojawiał się w diecezji toruńskiej.
2023-02-11 15:48:29
miniaturka

MEiN wstrzymuje obowiązek wyboru religii bądź etyki

Minister Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2023/2024 nie będzie wprowadzał żadnych zmian w zakresie nauczania etyki w szkołach. Nauka tego przedmiotu będzie organizowana na wniosek zainteresowanych rodziców uczniów lub na wniosek samych uczniów, o ile są pełnoletni – dowiedziała się KAI w Ministerstwie Edukacji.
2023-02-11 16:09:07
miniaturka

Dzień bezpiecznego internetu

Koło Naukowe Katechetyków UKSW wraz z Portalem Katechety zgłosiło autorską inicjatywę organizowaną w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu (7 lutego 2023)
2023-02-13 09:50:02
miniaturka

Ksiądz Biskup Wojciech Osial z wizytą misyjną w Kenii

Ks. Biskup Wojciech Osial - Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP uczestniczy w VI wyjeździe misyjnym Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej do Kenii