Strona główna
opoka.org.pl
2024-06-17 12:40
Witek Zawadzki / KWK

Na spotkanie z Panem Jezusem

pierwszokomunijne materiały katechetyczne archidiecezji białostockiej oparte na modelu katechumenalnym

Z inicjatywy Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Białostockiej powstały materiały katechetyczne zatytułowane „Na spotkanie z Panem Jezusem”. Są one poświęcone formacji pierwszokomunijnej dzieci i ich rodziców, i są przeznaczone do sakramentalnej katechezy parafialnej.

Katechumenalny model, na którym oparte są materiały, stawia przede wszystkim na stopniowe, głębokie i wspólnotowe wprowadzanie dzieci w życie chrześcijańskie. Materiały składają się z czterech części:

1. „Bóg mnie woła” (spotkania mają na celu uświadomienie dzieciom, że od chrztu świętego należą do rodziny dzieci Bożych i Bóg nieustannie, na różne sposoby, przywołuje je do siebie).

2. „Biegnę na spotkanie” (spotkania zwracają uwagę na kształtowanie w dzieciach postaw związanych z sakramentem pokuty i pojednania. Nie chodzi jednak wyłącznie o postawy pokutne, ale o wychowanie moralne w ogólności i przygotowanie do spotkania z Jezusem Miłosiernym).

3. „Razem świętujemy” (spotkania wprowadzają dzieci w obrzędy liturgii Mszy świętej oraz bezpośrednie przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii).

4. „Kochamy Jezusa” (spotkania dają wyraz potrzebie pielęgnowania przez dzieci zażyłej więzi z Jezusem, której pogłębianie jest głównym celem formacji chrześcijańskiej).

Materiały do katechezy parafialnej eksponują znaki liturgiczne, słowo Boże i obrzędy liturgiczne. Stałym elementem spotkań jest modlitwa proponowana w różnej formie. Stanowi ona ważne ogniwo w wychowaniu dzieci do nawiązania osobistej relacji z Bogiem. Zadaniem wszelkiej katechezy, a w szczególności katechezy parafialnej, jest prowadzenie dzieci do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem (zob. WKEP 12).

Materiały zachęcają, aby przygotowanie pierwszokomunijne w parafii nie było wydarzeniem chwilowym, okazjonalnym, ale by zmierzało do permanentnej formacji dzieci i ich rodziców.

Dzięki zaangażowaniu rodziny i wspólnoty parafialnej dzieci mogą lepiej zrozumieć i przeżyć I Komunię św., co stanowi solidny fundament dla ich dalszego rozwoju duchowego.

Jest to nieoceniona pomoc w przygotowaniu dzieci, ale też ich rodziców do I Komunii św. i sakramentu pokuty i pojednania.

Kilka przykładowych scenariuszy spotkań (załącznik PDF)

Więcej o materiałach „Na spotkanie z Panem Jezusem” na stronie internetowej: https://pierwszakomunia.archibial.pl.

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku. Dane kontaktowe na stronie internetowej Wydziału: https://katecheza.archibial.pl.

 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2024-06-12 18:53:01
miniaturka

Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla młodego człowieka

Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa – napisali biskupi w Stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2024-06-14 11:00:53
miniaturka

Nowy delegat na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne

Biskupi polscy wybrali nowego delegata na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne
2024-06-14 19:57:08
miniaturka

ZAPRASZAMY NA VII ŚWIATOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

W bogatym programie VII Światowego Kongresu Rodzin Polonijnych znajdą się: referaty, warsztaty, debata panelowa, wieczór integracyjny, świadectwa, zwiedzanie Brukseli a także zawierzenie rodzin Maryi. Spotkają się z nami znakomici prelegenci z Europy Wschodniej i Zachodniej, Polacy z różnych krajów świata. Kongres Rodzin Polonijnych zatytułowany: „Rodzina polonijna – miejscem spotkania i rozwoju” odbędzie się w Brukseli w dniach od 23 – 25 sierpnia 2024 roku.
2024-06-19 11:01:43
miniaturka

Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP

w związku z informacjami Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej przekazanymi w dniu 17 czerwca 2024 roku w stacji TVN 24, zapowiadającymi zmiany w Rozporządzeniu o organizacji lekcji religii
2024-06-19 17:23:47

Spotkanie Prezesa UODO, KIOD oraz IOD z instytucji kościelnych –14.06.2024 r.

Zagadnienia związane z przenikaniem się prawa państwowego i kościelnego oraz niezależnością inspektorów ochrony danych były jednymi z głównych tematów omawianych podczas spotkania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Kościelnego Inspektora Ochrony Danych z inspektorami ochrony danych (IOD) reprezentującymi instytucje kościelne, takie jak diecezje, zgromadzenia zakonne, domy pomocy społecznej, Caritas i inne.
2024-06-25 19:19:26
miniaturka

Kurs propedeutyczny dla duszpasterzy polonijnych: specyfika i wyzwania

W dniach 25 - 26 czerwca, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbył się kurs propedeutycznemu dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W tegorocznym kursie wzięło udział 18 księży: 17 księży diecezjalnych i jeden ksiądz ze zgromadzenia zakonnego. Księża udadzą się do Europy Zachodniej, m.in. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgi, a także do Stanów Zjednoczonych.