Strona główna
opoka.org.pl
2024-06-21 17:17
Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Spotkanie Prezesa UODO, KIOD oraz IOD z instytucji kościelnych –14.06.2024 r.

Zagadnienia związane z przenikaniem się prawa państwowego i kościelnego oraz niezależnością inspektorów ochrony danych były jednymi z głównych tematów omawianych podczas spotkania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Kościelnego Inspektora Ochrony Danych z inspektorami ochrony danych (IOD) reprezentującymi instytucje kościelne, takie jak diecezje, zgromadzenia zakonne, domy pomocy społecznej, Caritas i inne.

Dnia 14.06.2024 r. w Warszawie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Prezes UODO, Mirosław Wróblewski, spotkał się z inspektorami ochrony danych reprezentującymi instytucje kościelne. W spotkaniu wziął udział także Kościelny Inspektor Ochrony Danych. Dyskutowano o styku prawa państwowego i kościelnego oraz niezależności inspektorów ochrony danych. Podkreślono wyjątkową specyfikę pracy inspektorów w instytucjach kościelnych, operujących w dwóch systemach prawnych – świeckim i kościelnym. Inspektorzy porównali swoje doświadczenia w tym zakresie. Minister Wróblewski wyraził chęć wspierania IOD, co ma wzmocnić system ochrony danych. Kościelny Inspektor Ochrony Danych wskazał na to, że niezależność IOD może być także budowana poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych IOD i rozwój ich fachowej wiedzy, którą IOD dzielą się z administratorami, wypełniając swoje zadania, w tym informowanie o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony danych i doradzanie im.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2024-06-14 19:57:08
miniaturka

ZAPRASZAMY NA VII ŚWIATOWY KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

W bogatym programie VII Światowego Kongresu Rodzin Polonijnych znajdą się: referaty, warsztaty, debata panelowa, wieczór integracyjny, świadectwa, zwiedzanie Brukseli a także zawierzenie rodzin Maryi. Spotkają się z nami znakomici prelegenci z Europy Wschodniej i Zachodniej, Polacy z różnych krajów świata. Kongres Rodzin Polonijnych zatytułowany: „Rodzina polonijna – miejscem spotkania i rozwoju” odbędzie się w Brukseli w dniach od 23 – 25 sierpnia 2024 roku.
2024-06-17 12:43:36
miniaturka

Na spotkanie z Panem Jezusem

pierwszokomunijne materiały katechetyczne archidiecezji białostockiej oparte na modelu katechumenalnym
2024-06-19 11:01:43
miniaturka

Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP

w związku z informacjami Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej przekazanymi w dniu 17 czerwca 2024 roku w stacji TVN 24, zapowiadającymi zmiany w Rozporządzeniu o organizacji lekcji religii
2024-06-25 19:19:26
miniaturka

Kurs propedeutyczny dla duszpasterzy polonijnych: specyfika i wyzwania

W dniach 25 - 26 czerwca, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbył się kurs propedeutycznemu dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W tegorocznym kursie wzięło udział 18 księży: 17 księży diecezjalnych i jeden ksiądz ze zgromadzenia zakonnego. Księża udadzą się do Europy Zachodniej, m.in. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgi, a także do Stanów Zjednoczonych.
2024-06-29 06:28:40
miniaturka

Zaproszenie ze Szkoły zakrystianów

Szkoła zakrystianów zaprasza na kolejne zajęcia
2024-06-30 19:18:21
miniaturka

Kościoły zaniepokojone planami ministerstwa odnośnie lekcji religii

Zapowiedzi minister edukacji narodowej o ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny tygodniowo wzbudziły sprzeciw i zaniepokojenie Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Podobnie jak zamiar organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach w grupach międzyklasowych oraz niewliczanie oceny z lekcji religii do średniej ocen na świadectwie.