Strona główna
opoka.org.pl
2021-12-28 10:20
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Życzenia bpa Wiesława Lechowicza skierowane do Polonii

Nie bójcie się zaufać Bogu za przykładem św. Józefa. Przykład św. Józefa uczy nas, że drogą wyjścia z najtrudniejszych życiowych sytuacji jest posłuszeństwo Bogu, który zwraca się do nas z wezwaniem „Nie bój się”. Nie bójcie się zaufać Bogu i zarazem miejcie odwagę życia zgodnego z Bożym słowem – napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w życzeniach na tegoroczne Boże Narodzenie.

BOŻE NARODZENIE – 2021 - Video życzenia

Odnosząc się do zakończonego 8 grudnia Roku Świętego Józefa, bp Lechowicz życzył Polakom na emigracji, ”byście wzorem św. Józefa mieli w sobie zaufanie do Boga i Jego słowa, nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, kiedy znajdziecie się w sytuacji zdawałoby się bez wyjścia”.

Bp Lechowicz zachęcił polonijne rodziny i wspólnoty parafialne „do modlitwy za tych, którzy święta spędzą pozbawieni dachu nad głową, bliskości najbliższych, pokoju i nadziei na lepszą przyszłość. Wśród nich nie brakuje i polskich emigrantów. Może oprócz modlitwy uda się zorganizować pomoc dla nich i w ten sposób okazać im szlachetne oblicze Kościoła”.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zaznaczył, że rodzina św. Józefa nie była zamknięta na innych. „Ona daje nam przykład otwartości i szacunku wobec każdego człowieka bez względu na kraj pochodzenia, wykształcenie, zamożność czy posiadane poglądy” – powiedział.

„Niech przekazywane i otrzymywane prezenty w czasie świątecznym będą znakiem gotowości, by stawać się dla siebie nawzajem darem, by kochać kierując się logiką bezinteresownego daru z siebie” – podkreślił bp Lechowicz.

BP KEP

                            Życzenia bpa Wiesława Lechowicza, 

Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

                                      Na wzór św. Józefa

„A Słowo stało się Ciałem

I zamieszkało między nami” /J 1,14/


Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry!

Mimo, że 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, papież Franciszek zamknął rok poświęcony św. Józefowi, to jednak chciałbym złożyć tegoroczne życzenia świąteczne, kierując Wasz wzrok właśnie na osobę Oblubieńca Maryi i ziemskiego Ojca Jezusa. To przecież w Jego obecności „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.

Zanim się dokonał cud Bożego Narodzenia św. Józef musiał stanąć wobec tajemnicy, która przekraczała możliwości wyobraźni i racjonalnego myślenia. Usłyszał, że Jego Wybranka, Maryja, pocznie i porodzi Syna dzięki Duchowi Świętemu. Co sprawiło, że Józef nie oddalił Maryi mimo rozdzierającego serce bólu i wstrząsu? Co pozwoliło mu przezwyciężyć duchowe rozdarcie i emocjonalny dramat? Św. Józef, jak czytamy na kartach Ewangelii, był człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy zachowującym prawo i słowo Boże. Dlatego uwierzył wysłannikowi Bożemu, mówiącemu: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki” (Mt 1,20).

Życzę Wam, drodzy Bracia i Siostry, byście wzorem św. Józefa mieli w sobie zaufanie do Boga i Jego słowa, nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, kiedy znajdziecie się w sytuacji zdawałoby się bez wyjścia. Przykład św. Józefa uczy nas, że drogą wyjścia z najtrudniejszych życiowych sytuacji jest posłuszeństwo Bogu, który zwraca się do nas z wezwaniem „Nie bój się”. Nie bójcie się zaufać Bogu i zarazem miejcie odwagę życia zgodnego z Bożym słowem!

„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24), tym samym wyraził zgodę, by Bóg mógł się Nim posłużyć w swoim planie zbawienia ludzi. Historia Józefa wskazuje na Boga, który mimo swej wszechmocy potrzebuje człowieka. Powierza Józefowi Jezusa, by był chroniony, otaczany opieką i wychowywany. „Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić jej życie, ale który zawsze się będzie troszczył o nią i o Dziecko” (Franciszek, Patris corde, 5). Życzę Wam, byście podczas świąt Bożego Narodzenia na nowo odkryli prawdę, że jesteście potrzebni i Bogu i ludziom. Jesteście potrzebni Panu Bogu, by poprzez wiarę przyczyniać się do wzrostu Jezusa w Waszych domach i rodzinach, w miejscach pracy, w środowiskach przyjaciół i znajomych. Jesteście potrzebni ludziom, zwłaszcza tym, z którymi jesteście związani więzami małżeńskimi i rodzinnymi, aby jak św. Józef być wiernym i miłującym małżonkiem oraz odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem.

Rodzina św. Józefa nie była zamknięta na innych. Wkrótce po urodzinach Emmanuela odwiedzili Józefa i Maryję wraz z Dzieciątkiem Jezus pasterze, a następnie trzej Mędrcy ze Wschodu. Św. Józef przyjął jednych i drugich – prostych pasterzy oraz mądrych i bogatych przybyszów z daleka. W ten sposób daje nam przykład otwartości i szacunku wobec każdego człowieka bez względu na kraj pochodzenia, wykształcenie, zamożność czy posiadane poglądy. Przychodziło mu to o tyle łatwiej, że sam służył innym, będąc dla nich darem. Papież Franciszek podkreśla, że „szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Potrafił usuwać siebie z centrum a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa” (PC, 7). Niech przekazywane i otrzymywane prezenty w czasie świątecznym będą znakiem gotowości, by stawać się dla siebie nawzajem darem, by kochać kierując się logiką bezinteresownego daru z siebie.

W tym miejscu zachęcam polonijne rodziny i wspólnoty parafialne do modlitwy za tych, którzy święta spędzą pozbawieni dachu nad głową, bliskości najbliższych, pokoju i nadziei na lepszą przyszłość. Wśród nich nie brakuje i polskich emigrantów. Może oprócz modlitwy uda się zorganizować pomoc dla nich i w ten sposób okazać im szlachetne oblicze Kościoła?!

Moi Drodzy!

Św. Józef nie tylko przed narodzeniem, ale i po narodzeniu Emmanuela musiał stawiać czoła problemom zdawałoby się nie do rozwiązania. W trosce o życie Jezusa, był zmuszony udać się do Egiptu, a potem powrócić już nie do Betlejem tylko do Nazaretu. W tej historii może się odnaleźć każdy, kto opuścił kraj rodzinny po to, by utrzymać rodzinę i zadbać o jej lepszy byt materialny. Kompasem, który wskazywał drogę św. Józefowi było zawsze słowo Boga. Warto zwrócić uwagę, że to słowo docierało do Józefa we śnie, a zatem w momencie, kiedy był bezwolny, niemający kontroli nad sobą. To kolejny znak całkowitego powierzenia się Bogu i zdania się na Jego plan. Powołując się na przykład św. Józefa, papież Franciszek zachęca nas, byśmy nie bali się „oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie” (PC, 2).

Dwukrotnie św. Józef usłyszał wezwanie „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2,13; 2,20) – przed opuszczeniem ziemi ojczystej i przed powrotem. Pragnę i życzę, by te słowa dotarły do uszu i serca każdego Polaka i każdej Polki mieszkających poza granicami ojczystego kraju. Niech święta Bożego Narodzenia ożywią w Was pragnienie naśladowania św. Józefa. Zaproście do swojego życia i swoich domów Jezusa i Jego Matkę. Niech Ich obecnością naznaczony będzie nie tylko czas świąteczny, ale każdy dzień nowego roku!

Zapewniam Was o mojej bliskości w pamięci i modlitwie. Z najlepszymi życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi łączę pasterskie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Bp Wiesław Lechowicz

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2021-12-23 10:28:19
miniaturka

Liturgiczne wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego we wszystkich diecezjach polskich

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję odnośnie do obchodu liturgicznego bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa, w Kościele polskim
2021-12-23 11:29:02
miniaturka

X Światowe Spotkanie Rodzin, Rzym 2022

W dniach 22-26 czerwca 2022 roku odbędzie się w Rzymie 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Tematem spotkania będzie: Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości. Spotkanie będzie miało charakter wieloośrodkowy i powszechny, sprzyjający zaangażowaniu wspólnot diecezjalnych z całego świata. Światowe Spotkanie Rodzin odbywa się od 1994 roku, z reguły co trzy lata.
2021-12-23 12:01:47
miniaturka

Wigilia we WSPÓLNOCIE POLSKIEJ

Wszędzie tam gdzie na świecie są Polacy, tam jest uroczysta Wigilia. W dniu 20 grudnia w Domu Polonii im. Prof. A. Stelmachowskiego zebrali się na Spotkaniu Opłatkowym przyjaciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i wszyscy, którym sprawy Polonii i Polaków za Granicą są bliskie sercu. W spotkaniu wziął udział bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
2021-12-23 13:29:09
miniaturka

Francja: Wigilia księży dekanatu paryskiego PMK

We wtorek 21 grudnia br., w Seminarium Polskim w Issy-Les-Moulineaux, odbyła się uroczystość wigilijna księży pracujących w duszpasterstwie polonijnym dekanatu paryskiego w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ale obecni byli również zagraniczni goście – kapłani z Libanu – obecnie mieszkańcy Polskiego Seminarium.
2021-12-28 10:18:46
miniaturka

Spotkanie polonijnych misjonarzy w Kurytybie

W poniedziałek 27 grudnia, po rocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, w Domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie (Brazylia) odbyło się spotkanie opłatkowe polskich i polonijnych misjonarzy. Wzięła w nim udział grupa ponad 20 księży i sióstr zakonnych pracująca w brazylijskim stanie Parana.
2021-12-30 15:58:38
miniaturka

Regionalny Punkt konsultacyjny dla osób zranionych również w Gnieźnie i Kaliszu

Po roku funkcjonowania Punktu konsultacyjnego w Poznaniu, wychodząc naprzeciw osobom potrzebującym i zainteresowanym, osoby zaangażowane w tworzenie Punktu zdecydowały się na podjęcie dyżurów również w Gnieźnie i Kaliszu.